Witamy!

Możemy się poszczycić się doświadczeniem w świadczeniu usług na rzecz firm z branży budowlanej (budowa dróg i mostów), handlowej, informatycznej i medycznej, a także na rzecz syndyków mas upadłości prowadzących postępowania upadłościowe firm leasingowych, deweloperskich, produkcyjnych

Lipiec 2020 Czerwiec 2020 Maj 2020 Listopad 2017 Sierpień 2017 Lipiec 2017 Czerwiec 2017 Maj 2017 Sierpień 2016

Komornik sądowy z Bydgoszczy

2017-05-15 | Izabela

frazy kluczowe: prawo, usługi prawnicze, radca prawny, windykacja, komornik

Praca komornika jest niezwykle trudna, ponieważ czasami bardzo ciężko jest mu wyegzekwować dane roszczenie. Trzeba pamiętać o tym, że proces cywilny jest niezwykle ciężką materią, która wymaga dużego zaangażowania. Warto znać wszelkie przepisy, które odnoszą się do bezskuteczności prowadzonej egzekucji. Dzięki temu nie będziemy mieli najmniejszych problemów ze zrozumieniem swojej sytuacji, która w niektórych sytuacjach może okazać się krytyczna. Wiele osób, które posiadają zbyt duże zadłużenie, musi ogłaszać upadłość konsumencką. Bez wątpienia jest to rozwiązanie bardzo niekorzystne dla osób młodych, które przez wiele lat muszą spłacać komornikowi swoje długi. Zdecydowanie lepiej jest skorzystać z pomocy organu upoważnionego do ściągania należności w trybie sądowym.
Czy i kiedy warto się porozumieć z komornikiem
Porozumienie z komornikiem jest bardzo korzystne, ponieważ jest on w stanie pójść na daleko idące ustępstwa. Może to zaowocować szybką i bezproblemową spłatą zobowiązania Damian Skóra Komornik sądowy z Bydgoszczy chroni także interesy wierzycieli. Przede wszystkim w przypadku, gdy dłużnik okaże się niesolidny, będzie w stanie podjąć czynności zmierzające do pełnego zaspokojenia roszczenia. Ponadto w przypadku, gdy egzekucja z majątku nieruchomego okaże się bezskuteczna, komornik podejmie czynności zmierzające do zabezpieczenia ruchomości, które wchodzą w skład majątku trwałego dłużnika. Warto mieć jednak na uwadze, że zbyt szybko podjęte czynności mogą rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą po stronie Skarbu Państwa. Dlatego niezwykle istotne jest, aby komornik dokładnie przemyślał każdą czynność procesową, którą zamierza podjąć.

'

Zdjęcia naszego reportera
prawo
usługi prawnicze
radca prawny
windykacja
komornik

Warto zobaczyć:


Opinie internautów

Twoja opinia na ten temat jest dla nas bardzo ważna. Podziel się ze mną swoją opinią w tym temacie.

Twój pseudonim:

Twoja opinia: